Obsah

Územní studie veřejných prostranství obce Klokočná

Dne 18. 12. 2017 odevzdal Ing. arch. Ivan Plicka odevzdal na MÚ Říčany návrh Územní studie veřejných prostranství obce Klokočná.
 

V době od 6. do 30. září 2017 probíhá sběr anketních lístků, kde mohou občané vyjádřit svůj názor:


Ve středu 6. 9. 2017 byl v sále Hostince na Klokočné prezentován návrh územní studie veřejných prostranství obce Klokočná. Přítomen byl také Ing. arch. Ivan Plicka, který předložený návrh okomentoval a reagoval na dotazy/připomínky přítomných občanů. Z dotazů a připomínek uvádíme:

 • U hřiště vedle hospody – jak bude zajištěna míčová zábrana, aby nelétaly míče na silnici a do zahrad? Je nesmysl mít vedle sebe dětské hřiště a fotbalové hřiště - děti budou ohroženy létajicími míči
 • Nebudou žulové kostky prorostlé travou klouzat? – Reakce: ne, jsou hrubé neopracované, jsou s nimi dobré zkušenosti
 • Nešlo by někam zapracovat rozhlednu? Nejlépe ke Hrušce?
 • Moc se mi líbil parčík s lavičkami vedle hřbitova, aby si lidé zvykli kde jednou budou :-)
 • Bylo přemýšleno nad kapacitou dopravních cest? Školka potenciálně přivede velké množství vozidel. Nešlo by rozšířit komunikaci směrem na východ ke kompostárně. Reakce: Cesta kolem koní dolů ke hřišti a kompostárně je 7 m široká. Bude-li to výhledově nutné, lze kolem lesa, mezi lesem a fotbalovým hřištěm vést jednosměrnou komunikaci a celou oblast komunikačně zokruhovat
 • Proč je dnes zelená plocha kolem cest (Houskovi/Novákovi) zabarvena růžově? – Reakce: zelené plochy jsou zachovány, na tištěných materiálech je barva dotazovaných ploch zelená
 • Rybník na návsi - Není škoda půlku rybníka zasypat půlku rybníka kamením? Nastavíte-li 45 st. úhel břehů, sejdou se břehy v půlce rybníka – je to určitě polovina kapacity
 • Rybník na návsi - Kdo bude ten bordel (listí) vyndavat z těch kamenů? Udělat detailnější řešení „zkulturnění“ rybníka – jak budou udělané břehy, jak to ovlivní čištění
 • Rybník na návsi - Nešel by rybník řešit jiným druhem zábradlím? - To, co je navrženo, je pouze idea. Pokud nastane její realizace, bude to samostatný vodohospodářký projekt


Ve středu 19. 4. 2017 byly zahájeny práce na územní studii veřejných prostranství obce Klokočná. Zpracovatelem této územní studie (ÚS) je architektonický atelier Ivan Plicka Studio s.r.o., který zpracovával již územní plán obce a je s naší vesnicí celkem dobře obeznámen.

Cílem ÚS je stanovit základní koncepci veřejných prostranství v obci a navrhnout podrobnější řešení hlavních částí veřejných prostranství v obci, včetně etapizace možné realizace jejich revitalizace (s přihlédnutím i k možné realizaci části veřejných prostranství v relativně krátkém časovém horizontu), a odstranit tak stopy dědictví zanedbané, resp. nekoncepční údržby z padesátých až osmdesátých let minulého století. ÚS stanoví jasná pravidla obnovy veřejných prostranství v obci Klokočná, se zvláštním důrazem na vybrané, exponované částí těchto veřejných prostranství. Tato pravidla (základní koncepce rehabilitace) budou sloužit jako podklad pro obnovu veřejných prostranství, a to i v souvislosti s budováním, resp. obnovou technické a dopravní infrastruktury v obci.

Na základě ÚSVP budou realizovány jednak:

 • menší, jasně cílené zásahy do veřejných prostranství v obci, které nastartují postupný proces jejich obnovy, a jednak
 • plošné zásahy, související především s výstavbou a modernizací technické a dopravní infrastruktury.

Práce na projektu – ÚS již započaly a právě ve středu 19. 4. 2017 proběhla první pracovní schůzka pana architekta Plicky se zastupiteli obce a členy všech komisí obecního úřadu. Vyjasňovali jsme si navzájem představy o řešení jednotlivých částí obce. Ještě proběhne jedno přípravné konzultační setkání této „pracovní skupiny“ a poté budou všichni občané Klokočné pozváni na veřejnou prezentaci návrhu ÚS. Zde bude vysvětlen celý záměr a zúčastnění budou mít příležitost se na cokoliv zeptat, návrh připomínkovat a podávat svoje návrhy.

Pojďme společně ovlivnit další vývoj obce. Ať se nám zde společně dobře žije.