Obsah

Informace pro občany

leták

Krizová pomoc Modré dveře - terapeutické centrum
   https://www.modredvere.cz/ 

Psychosociální krizová pomoc je sociální služba, která je každému dítěti, dospělému nebo seniorovi v psychické krizi poskytována bezplatně a anonymně (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). 

V České republice je dostupná ambulantně téměř v každém kraji. Telefonické krizové linky jsou pak dostupné na celém území ČR. Najděte pomoc, která je blízko vás v mapě.

Krizová pomoc je poskytována buď ambulantně, telefonicky nebo v terénu (krizoví interventi vyjedou k situaci na místo). Existují také lůžka krizové pomoci, pokud krizový stav vyžaduje hospitalizaci.

leták

letákleták

leták

leták

leták

leták

leták

leták

Sociální pomoc MAS Říčansko 

Co dělat v situacích, když:
• SI NEVÍM RADY,
• POTŘEBUJU PORADIT,
• POTŘEBUJU POMOC,
• UŽ JE TOHO NA MĚ MOC... Zde ke stažení

 

Obec Klokočná má uzavřenou Smlouvu o zabezpečení výkonu pečovatelské služby s Domem pečovatelské služby Senior v Říčanech.

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní nebo ambulantní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a které pomoc potřebují a potřebnou péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci.

Pomoc spočívá v udržení osobní hygieny, čistotě domácnosti, donášce obědů, obstarání nákupů a při dalších úkonech, se kterými člověk ve stáří potřebuje pomoci.  

Kontakt:

DPS SENIOR Říčany

Tel.: 323 604 244-7 (nepřetržitý 24 hod. provoz) http://dps.ricany.cz/

Logo
KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NAŠEM REGIONU

http://WWW.SOCIALNI.RICANSKO.EU/DOKUMENTY

PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU MAS ŘÍČANSKO 

http://WWW.SOCIALNI.RICANSKO.EU/DOKUMENTY

Katalog byl vytvořen v rámci projektu Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska, který probíhá od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. Jsou v něm uvedeny všechny registrované sociální služby se sídlem na území MAS Říčanska a dále vybrané sociální služby se sídlem mimo toto území. Výběr byl proveden na základě navázání spolupráce s prezentovanými službami v průběhu projektu. V katalogu jsou uvedeny také návazné služby na území MAS Říčanska i mimo něj.

PEČUJETE O SENIORA? POMŮŽEME! 

∙ Staráte se o svého rodiče nebo partnera s demencí?
∙ Znáte někoho s Alzheimerovou nemocí ve svém okolí?
∙ Potřebujete zjistit, na co máte nárok?
∙ Chybí vám informace?
Můžeme vám poradit a naše služby jsou zdarma. DEMENTIA ŘÍČANY