Obsah

Aktuality

 

Zprávy

Rozšíření mobiliáře cyklotras v obci Klokočná  1

Rozšíření mobiliáře cyklotras v obci Klokočná

Dotace z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje. "Tento Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje“ celý text

ostatní | 14. 6. 2024 | Autor: Správce Webu
#

Nová autobusová linka 557 Klokočná - Světice škola

Vážení občané,
od září 2023 bude zavedena nová pravidelná autobusová linka 557 Klokočná - Světice škola a zpět. celý text

ostatní | 1. 8. 2023 | Autor: Správce Webu
#

Slavnostní veřejné ukončení realizace projektu „Kanalizace a ČOV Klokočná“

Dne 9. září 2022 se konalo slavnostní ukončení realizace projektu „Kanalizace a ČOV Klokočná“, na něž navázala akce "Otevíráme lepší Klokočnou" za doprovodu orchestru Jaroslava Ježka. celý text

ostatní | 13. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Kanalizace a ČOV Klokočná

Po mnoha letech přípravných prací jsme se posunuli k vlastní realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Klokočná“. Obec doposud neřešila tak náročný a nákladný projekt. Jeho vybudování zásadně přispěje ke zkvalitnění života v obci a ke zlepšení životního prostředí. celý text

ostatní | 11. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI KLOKOČNÁ

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší a zajištění bezbariérového přístupu části obce s pozitivním vlivem na životní prostředí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropský fond pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu
8. výzva MAS Říčansko – IROP celý text

ostatní | 4. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO JSDH KLOKOČNÁ

Dne 1.12.2019 byl slavnostně předán JSDH Klokočná nový dopravní automobil Ford Transit s požárním přívěsem. Nový DA byl pořízen z dotace programu Generálního ředitelství HZS Ministerstva vnitra ČR a současně byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje. celý text

ostatní | 5. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Strategický rozvojový plán Klokočná 2018–2026

Strategický rozvojový plán celý text

ostatní | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Územní studie veřejných prostranství Klokočná

Dne 18. 12. 2017 odevzdal Ing. arch. Ivan Plicka odevzdal na MÚ Říčany návrh Územní studie veřejných prostranství obce Klokočná. celý text

ostatní | 20. 12. 2017 | Autor: Správce Webu