Obsah

 

Jednotka sboru dobrovolých hasičů obce Klokočná

JSDHO je organizační složkou, která je zřizována obcí. Obec zajišťuje potřebná školení, zdravotní prohlídky a akceschopnost jednotky. V čele této složky je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce. JSDHO má v Klokočné 10 členů, jako jedna z mála má naše jednotka i ženské zastoupení.

Členství v JSDHO je dobrovolné a žádný z členů nepobírá žádné osobní odměny či příspěvky. Vše dělají zcela zdarma.

I když je členství dobrovolné mají členové JSDHO několik povinností – procházet školeními a prohlubovat své znalosti v oblasti požární ochrany, provádět údržbu veškeré techniky a vybavení, aby bylo vždy okamžitě akceschopné.

Z činnosti JSDHO:

JSDH Klokočná zásahy

foto

foto

foto

foto

foto

foto

Montáž obecního rozhlasu a oprava veřejného osvětlení

12

9

Prořezávání suchých, nahnilých či jinak poškozených větví stromů

3

45

Klokočná z ptačí perspektivy

6

10