Obsah

Události v obci

V této kapitole najdete informace o různých kulturních, sportovních a společenských akcích, termínech jednání zastupitelstva a o všem ostatním co je spjato se životem naší obce.


Případné náměty a připomínky jsou vítány, stejně jako informace o sportovních a kulturních akcí, které budou organizovány v katastru obce a přilehlých obcích.

 

 

O akcích informujte úřad obce. Kontakty na úřad zde...

 

 

Novinky

14.06.2024

Rozšíření mobiliáře cyklotras v obci Klokočná

Dotace z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje. "Tento Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje“

Detail Aktuality

01.08.2023

Nová autobusová linka 557 Klokočná - Světice škola

Vážení občané, od září 2023 bude zavedena nová pravidelná autobusová linka 557 Klokočná - Světice škola a zpět.

Detail Aktuality

13.09.2022

Slavnostní veřejné ukončení realizace projektu „Kanalizace a ČOV Klokočná“

Dne 9. září 2022 se konalo slavnostní ukončení realizace projektu „Kanalizace a ČOV Klokočná“, na něž navázala akce "Otevíráme lepší Klokočnou" za doprovodu orchestru Jaroslava Ježka.

Detail Aktuality

11.03.2021

Kanalizace a ČOV Klokočná

Po mnoha letech přípravných prací jsme se posunuli k vlastní realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Klokočná“. Obec doposud neřešila tak náročný a nákladný projekt. Jeho vybudování zásadně přispěje ke zkvalitnění života v obci a ke zlepšení životního prostředí.

Detail Aktuality

04.08.2020

VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI KLOKOČNÁ

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší a zajištění bezbariérového přístupu části obce s pozitivním vlivem na životní prostředí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropský fond pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu 8. výzva MAS Říčansko – IROP

Detail Aktuality