Obsah

Harmonogram provádění prací

Časový harmonogram stavby - Kanalizace Klokočná Zde ke stažení

Platební kalendář stavby - Kanalizace Klokočná Zde ke stažení

Základní rámcový harmonogram díla "Kořenová čistírna odpadních vod Klokočná" Zde ke stažení

Základní rámcový harmonogram díla "Kořenová čistírna odpadních vod Klokočná" a plán fakturace Zde ke stažení

Základní rámcový harmonogram díla "Kořenová čistírna odpadních vod Klokočná" a plán fakturace Zde ke stažení

Základní rámcový harmonogram díla "Kořenová čistírna odpadních vod Klokočná" a plán fakturace Zde ke stažení