Obsah

Financování

Smlouva č. 1190400006 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci "Kanalizace a ČOV Klokočná" Zde ke stažení

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství Zde ke stažení

Smlouva o úvěru s Komerční bankou a.s. Zde ke stažení

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu Zde ke stažení

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu homogenizace Zde ke stažení