Obsah

 

Program obnovy venkova - POV

Strategický plán rozvoje obce Klokočná je základní dokument programu obnovy venkova, vyjadřující předpokládaný vývoj územního celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Je základem udržitelného rozvoje obce v letech 2018 - 2026. Základním prvkem tohoto dokumentu je text, který ukazuje, jakým směrem se hodlá obce v dalších letech rozvíjet a pojednává o všech aktivitách vedoucích k její obnově a rozvoji.

Strategický plán rozvoje obce Klokočná

Součástí programu obnovy venkova jsou následující koncepční dokumenty:

Územní plán obce Klokočná obec-1/uzemni-plan/

Územní studie veřejných prostranství obec-1/uzemni-studie-verejnych-prostranstvi-obce-klokocna/

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany   https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHIL25a9zsyjMH0&id=23687F00331BE58%2132872&cid=023687F00331BE58

 

Není k dispozici žádný popis fotky.