Obsah

Pasport místních komunikací - Obec Klokočná

Mapy: 

Žádost o zařazení pozemních komunikací do kategorií a tříd Zde ke stažení

Usnesení o zařazení komunikací pozemních komunikací do kategorií a tříd  Zde ke stažení

Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou Zde ke stažení

Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorií a tříd Zde ke stažení