Obsah

Co jim v pracovní verzi územní studie veřejných prostranství schází


3. Co Vám v pracovní verzi územní studie veřejných prostranství schází

  • Náves - rybník - v dalším stadiu řešení doporučuji posoudit navrhované řešení s:
    • příslušnými předpisy a nařízeními HZS pro požární nádrže,
    • ohledem na snížení objemu zadržované vody,
    • ohledem na čištění vodní plochy.
  • na důležitých místech obce (návsi, parkoviště atd.) by bylo vhodné do veřejných prostranství zakomponovat informační tabule (schéma obce) se znázorněním kde jsou další parkoviště, restaurace, úřad, zastávka atd. a příp. i jednotlivé domy, ulehčilo by to život návštěvníkům obce.
  • pokud to patří do této kategorie, tak právě veřejné osvětlení , kanalizace, ev. plynofikace obce