Obsah

Základní údaje stavby:

Název stavby                         Kanalizace a ČOV Klokočná

Objednatel                             Obec Klokočná

Zástupce objednatele          Ing. Miloslav Rovný, starosta                     +420 737 255 300

                                                     Ing. arch. Tomáš Bezpalec                          +420 603 822 614

Technický dozor stavby     Ateres CZ s.r.o.,

                                                    Josef Doksanský, jednatel                           +420 724 372 182

                                                     Ing. J. Vaňásek

                                                     Martin Tesař                                                    +420 602 800 607

Koordinátor BOZP              Ateres CZ s.r.o.,

                                                    Ing. L. Tesař

Projektant/AD                      VRV a.s.,

                                                    Ing. Tomáš Grim                                              +420 737 260 371

Stavební povolení č.j.        128598/2020-MURI/OVÚ/00394 ze dne 11. 6. 2020

CELKOVÁ CENA DÍLA       42,228.020,59 Kč (bez DPH)

                                                  51,095.934,92 Kč (s DPH)

Poskytnuté dotace:

  1. Dotace ve výši 3,000.000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.
  2. Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 1190400006 o poskytnutí prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Dotace ve výši 38,631.538,35 Kč, tj. 63,75% ze základu pro stanovení podpory.  

Základ pro stanovení podpory ve výši 60,598.491,53 Kč.

 

Zhotovitelé jednotlivých částí díla:

Zhotovitel Kanalizace         FK Bau, a.s.

IČ                                                  26503468

Se sídlem                                   Františka Diviše 386/29, 104 00 Praha 10 Uhříněves

Zástupce zhotovitele             Ing. Michal Fousek, statutární ředitel

                                                      Filip Jiroušek, hlavní stavbyvedoucí

                                                      Ing. Radim Zbránek, stavbyvedoucí         +420 724 060 069

Smlouva o dílo č. 1/2021

Zahájení prací                         04/2021

Dokončení prací                     08/2022

Cena díla                                  32,868.781,22 Kč (bez DPH)

                                                    39,771.255,28 Kč (vč. DPH)

 

Zhotovitel ČOV                   DEKONTA, a.s.

IČ                                                25006096

Se sídlem                                 Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

Zástupce zhotovitele           Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva

                                                    Ing. Tereza Hnátková, Ph.D.                       +420 724 393 793

Smlouva o dílo č. 2/2021      

Zahájení prací                         04/2021

Dokončení prací                     05/2022

Cena díla                                   9,359.239,37 Kč (bez DPH)

                                                    11,324.679,64 Kč (vč. DPH)