Obsah

Dopravně inženýrská opatření

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích vydává opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na pozemní komunikaci III/11315 v k.ú a obci Klokočná a komunikacích dotčených objízdnou trasou z důvodu výstavby kanalizace a ČOV. Zde ke stažení

Mapa č. 1 - komplet Zde ke stažení

Mapa č. 2 - detail Zde ke stažení