Obsah

Dopravně inženýrská opatření

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II. etapa

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích vydává opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na pozemní komunikaci III/11315 v k.ú a obci Klokočná a komunikacích dotčených objízdnou trasou z důvodu výstavby kanalizace a ČOV. Zde ke stažení 

Mapa objízdné trasy Zde ke stažení

Informace o postupu prací - Zde
V tomto týdnu od čtvrtka 1. 7. 2021 začne i avízované měsíční přerušení hromadné autobusové dopravy. Ta bude končit ve Svojeticích. Po tuto dobu pro občany obce, a to pouze v pracovní dny v čase od 9:41 až 15:00, máme zajištěnu náhradní „kyvadlovou“ dopravu mikrobusem mezi Klokočnou a navazující autobusovou dopravou ve Svojeticích.

Upozornění dopravce PID a výlukový jízdní řád.

Omezení se budou týkat ale i ostatní dopravy. Se zhotovitelem se budeme snažit zachovat základní páteřní průjezdnost obcí, jak pro vozidla, tak i pro zásobování, svoz odpadů, vyvážení jímek apod. Pro lepší přehlednost v další příloze uvádíme i objízdnou trasu . Nemovitosti v uzávěře by měly být vždy z jedné strany přístupné.