Obsah

Dopravně inženýrská opatření

Vážení občané,


informujeme vás o aktuálním postupu prací na stavbě Kanalizace a ČOV Klokočná;


S dokončováním stavby kanalizace se provádí opravy místních komunikací. Dokončené jsou opravy komunikací s povrchem ze zámkové dlažby a provádějí se opravy komunikací s asfaltovým povrchem. To s sebou opět přinese výrazná dopravní omezení, která se již týkají, a i budou týkat, postupně nás všech.
Se zhotovitelem se budeme snažit co nejdéle zachovat základní páteřní průjezdnost obcí, jak pro osobní vozidla, tak i pro zásobování, svoz odpadů, vyvážení jímek apod. Opravované úseky však budou po dobu provádění prací uzavřeny.
Pro lepší přehlednost přikládáme situační náčrt horního západního okraje obce Zde ke stažení

Předpoklad průběhu stavebních prací do konce července:
do 3. 6. úsek 3C od Vyhlídky (na horním západním okraji obce) ke křížení s úsekem 2c - bude proveden asfaltový kryt
6. 6. – 22. 6. úsek 2C a 6C úsek už po začátek horní návsi – doprava z oblasti úseku 3C se převede do „Psí uličky“ (UK 20), kde bude obousměrný pro-voz řízený semaforem (pouze pro osobní vozidla!). V úseku 2C a 6C bude provedena skladba vozovky až po asfaltový kryt.
Po dokončení se obnoví doprava přes západní část 2C s objízd-nou trasou přes 6C a štěrkovou cestou nad lesem. Současně se zruší obousměrný provoz „Psí uličkou“.
22. 6. – 1. 7. úsek 2C úsek na horní návsi až k točce autobusů - – bude provedena skladba vozovky až po asfaltový kryt. Objízdná trasa viz od-stavec výše.
1. 7. – 14. 7. úsek 2 C, 2D horní náves – bude vyloučena veškerá doprava, pouze se po-nechá omezený průjezd pro autobus. Objízdná trasa povede nad hřištěm u lesa – od kompostárny.
11. 7. – 31. 7. státní silnice bude se provádět frézování vozovky, výškové srovnání po-klopů kanalizačních šachet a kladení asfaltových povrchů. Obec bude neprůjezdná!

Příjezd do obce vždy pouze z jednoho směru. Předpokládáme dvě etapy uzavírek;
I. etapa JIH 11. 7. – 21. 7.
II. etapa SEVER 22. 7. – 31. 7.

Ve všední dny bude zajištěna pouze základní autobusová doprava (jako v loňském roce).
Všechny výše uvedené termíny jsou termíny předpokládané = závislé na klimatických podmínkách – změna v termínech je vyhrazena, proto je nutné sledovat aktuální pracovní postup a řídit se pokyny pracovníků stavby a dopravního značení.


Vážení občané,
velice se omlouváme za omezení vzniklá touto stavbou. Jsou ale pro dokončení díla nezbytná. Proto vás opakovaně žádáme o trpělivost, vstřícnost, podporu a respektování všech opatření.
V případě potřeby řešení nestandardních situací nás kontaktujte. Budeme se snažit najít oboustranně vyhovující řešení.


Děkujeme za pochopení

OÚ Klokočná