Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Klokočná

Když naši dědové začínali (události v datech)

Podzim 1902 – první pokusy o založení SDH

1903 – zastupitelstvo obce projevuje písemně zájem o koupi hasičské stříkačky od firmy Smékal z Prahy

13. 12. 1903 – pánové Antonín Urban (starosta SDH), Josef Javůrek (velitel) a Josef Navrátil (jednatel) svolávají valnou hromadu a zakládají Sbor dobrovolných hasičů v Klokočné

Jaro 1904 – obecní zastupitelstvo zakoupilo stříkačku od firmy Smékal

15. 8. 1904 – zničující požár lesa a poloviny obce Klokočné; hašení se zúčastnili naši hasiči s novou stříkačkou a 14 okolních sborů za přispění povolaných vojáků 36. pěšího pluku (shořelo 60 ha lesa a 17 domů)

1906 – oficiální zaregistrování sboru na úřadech a začlenění do 37. říčanské župy

1931 – 1933 – neobvyklé oživení zvláště na soutěžích a při slavnostních událostech, kdy předvádí velkolepá sekyrková a žebříková cvičení

1933 – oslava založení SDH Klokočná (30 let)

22. 6. 1934 – odhalení pamětní desky nejmladšímu legionáři Lumíru Březovskému, který byl zastřelen ve Francii u Remeše, za účasti zástupců státu, hasičů, vojska, představitelů okolních obcí a rodin příslušníků

8. 9. 1935 – zakoupena motorová stříkačka od firmy Mára z Tábora

Květen 1945 – hasiči se zúčastňují odbojových akcí proti ustupujícím německým vojskům (znemožnili průjezd obcí záseky před a za vesnicí a dokonce pomáhají při bojové akci ve Stránčicích, kde padl bratr Jan Urban a téhož roku je smrtelně raněn bratr Fr. Šindelář)

7. 12. 1947 – MNV schvaluje stavbu hasičské zbrojnice spojenou s úřadovnou Místního národního výboru

2. 6. 1949 – velký požár stavení č. p. 1 bratra Frant. Šťastného, kdy klokočenští hasiči za přispění sborů ze Stránčic, Mnichovic a Všestar během tří hodin oheň zdolali

9. 11. 1951 – zakoupena starší hasičská stříkačka od egyptského velvyslanectví

1. 2. 1952 – hasičská stříkačka prodána do Turkovic

 

A jak naši tátové pokračovali (taktéž v datech)

Srpen 1956 – požár Vítkovy vily č. p. 16

1956 – v horní části obce byla postavena nová hasičská zbrojnice

1969 – byla přidělena Okresním svazem požární ochrany moderní motorová stříkačka PS12

1970 – 1980 – sbor se soustředil spíše na kulturní a brigádní činnost, pořádání plesů, pomoc při akcích „Z“ a v letech 1976, 1977 a 1978 pořádání „Staročeských májů“ s náročným organizačním zajištěním

1980 – pořádání cvičení hasičů 11. okrsku v Klokočné (muži I. místo)

1981 – účast na hasičském cvičení 11. a 12. okrsku v Třemblatech (muži I. místo)

1982 – účast na cvičení Mirošovice (muži III. místo, ženy I. místo)

1. 8. 1983 – požár domku v Klokočné č.p. 36 pana Rovného; místní hasiči si tentokrát počínali jako profesionálové a přestože museli měnit praskající staré hadice, oheň silně omezili a za přispění hasičů z povolání také rychle uhasili

1984 – okrskové cvičení na Božkově (muži I. místo)

1988 – požár skládky v dolní pískovně

1997 – stavba nové hasičské zbrojnice (v pořadí třetí) přímo u vodního zdroje na dolní návsi

2006 – velkolepá oslava 100 let SDH v Klokočné za účasti předních představitelů hasičů s celodenním programem a ukázkami moderních technologií používaných profesionálními hasiči

 

A takto se činíme zase my a naše děti (pochopitelně v datech)

2008-2010 – pomoc s pořádáním okresní soutěže v požárním sportu na hřišti v Klokočné

2008 - obnovení družstva mužů

2009 - obnovení družstva žen

2010 - obnovení družstva dětí; I. místo na okresní soutěži ve Staré Boleslavi – ženy

2011 – III. místo na okresní soutěži ve Staré Boleslavi – ženy; pomoc s pořádáním dětské soutěže Plamen na hřišti v Klokočné

2012 – II. místo na okrskové soutěži v Doubku – ženy, III. místo na okrskové soutěži – muži

2013 – III. místo na okrskové soutěži v Tehově – muži

 

Složení výboru:

Starosta: Alena Hofmanová

Pokladník: Kateřina Knapová

Vedoucí mládeže: Kateřina Knapová, Daniela Mrkvicová

Preventista: Jindřich Krčmář ml.

Strojník: Jindřich Krčmář ml.

 

Požáry a významné zásahy:

Srpen 1904 požár Klokočné, shořelo 17 stavení

Červen 1949 požár u br. Šťastného, shořely krovy u stodoly, kůlny a prasečníků

Srpen 1956 požár Vítkovy vily, shořel vršek domu

Srpen 1983 požár domu č. 36 pana Rovného

Květen 1988 požár skládky v Klokočné

 

Rok 2017

Sbor doborovolných hasičů obce měl v roce 2017 72 členů, z toho 51 dospělých a 21 dětí.

28. ledna 2017 se konal hasičský ples v Hostinci na Klokočné, kterému předcházelo již tradiční zdobení dortů za hojné účasti místních žen. K tanci a poslechu hrála kapela Excelent. 

Během jara děti tvořily práce do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Soutěže se zúčastnili všichni aktivní mladí hasiči ze sboru ve všech kategoriích minimálně s jedním výtvorem. V soutěži byli děti velmi úspěšní. Získaly jednu bronzovou a dvě zlaté medaile v okresním kole a František Machaň postoupil se svou prezentací do krajského kola a získal třetí místo.

18. března 2017 proběhl další ročník soutěže ve vázání uzlů „Mukařovský uzel“. Děti startovaly za starší kategorii v jednotlivcích a za mladší i za družstvo, které se umístilo na 7. místě ze sedmnácti družstev.  Skvělé uzlování předvedla Jana Kulhavá, která se umístila za jednotlivce v mladší kategorii na třetím místě z celkového počtu 122 mladších závodníků.

8. dubna 2017 se konala brigáda na úklid obce a okolí, kterou pořádal Ladův kraj. Jako každý rok, tak i loni se do akce zapojili a pomáhali děti i dospělí z SDH

Jarní kolo hry Plamen mladých hasičů se konalo 13. – 14. května 2017 v Úvalech.  S náskokem šesti bodů se děti z SDH umístily z patnácti mladších družstev na prvním místě a s hrdostí si převzali zlaté medaile. Pan starosta poděkoval dětem za skvělou reprezentaci naší Klokočné.

3. 6. 2017 se v Senohrabech konala soutěž Dětský dobrovolný hasič. Soutěžilo sedm dětí a ostudu rozhodně neudělali. Třetí místo Matoušovi Knapovi uteklo o necelou vteřinu a na pátém místě skončila Veronika Nováková.

V srpnu se vedoucí mládeže s dětmi vypravili na týdenní soustředění do Západních Čech do obce Lomy u Konstantinových Lázní. Katka Knapová s Fandou Mládkem pro děti připravili bohatý program obsahující zejména trénink na podzimní soutěž. Děti si procvičily střelbu ze vzduchovky, vázání uzlů, zdravovědu, překonání lana, topografii a orientaci v mapě a hasicí zásady. Nechyběl čas ani na zábavu, koupání v lomu a návštěvu Konstantinových Lázní a farmy s domácími i divokými zvířaty a výstup na zříceninu hradu Krasíkov. Část nákladů na tuto akci byla hrazena z dotace od MŠMT, další příspěvek pcházel od obecního úřadu a část nákladů si účastníci hradili sami.

Podzimní kolo celoroční soutěže Plamen hasičské mládeže – disciplína závod požárnické všestrannosti se konalo 7. 10. 2017 ve Vyšehořovicích. Soutěže se zúčastnily 2 hlídky dětí z SDH v kategorii mladších a jedna hlídka za kategorii starších. Starší hlídka se umístila na pátém místě z dvaceti šesti hlídek a celkového počtu osmnácti družstev. Družstvo mladších skončilo na čtvrtém místě ze šestnácti družstev.

25. listopadu se v hostinci konala adventní dílnu, kde děti a jejich rodiče vyráběli adventní dekorace a zdobili vánoční perníčky. Všechny výrobky se opět velmi vydařily. Na akci panovala veselá vánoční atmosféra podpořená zpěvem koled, které nacvičily děti spolu s Katkou Knapovou.

3. prosince se pak konalo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, které pořádala obec ve spolupráci s hasiči. Mladí hasiči spolu s muzikanty na pódiu vystoupili s nacvičeným pásmem koled a účastníci si mohli zakoupit adventní výrobky přímo v hasičské zbrojnici. 

Mladí hasiči