Obec klokočná


 
 
            
 
              
 
              
 
              
 
              
 
   

Aktuality

„Soutěž o návrh – Jednotný vizuální styl prezentace a logotyp svazku obcí Ladův kraj
Svazek obcí LADŮV KRAJ, jehož je Klokočná také členem, výzývá k podání soutěžních návrhů k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Soutěž o návrh – Jednotný vizuální styl prezentace a logotyp svazku obcí Ladův kraj“. Lhůta pro doručení návrhů je nejpozději do 15. ledna 2018 do 17:00 hodin. Více informací na http://www.laduv-kraj.cz/laduv-kraj/dokumenty-ke-stazeni/soutez-jednotny-vizualni-styl-a-logotyp-2017/.
Plánované přerušení dodávky elektřiny
Obecní úřad informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve obci Klokočná, které se bude konat dne 4. 12. 2017 od 7:30 hod do 14:30 hod. Bližší informace naleznete na webových stránkách http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Sedmičky Josefa Lady
Ve dnech 15. 11. 2017 - 1. 4. 2018 se v Tančícím domě koná vároční výstava Josefa Lady, a to 130 let od narození a 60 let od úmrtí tohoto umělce.
Soutěž o nejhezčí vánoční dekoraci
Svazek obcí LADŮV KRAJ, MAP - Místní akční plán ORP Říčany a MAS Říčansko vyhlašují soutěž o nejhezčí vánoční dekoraci.
Územní studie veřejných prostranství Klokočná
V době od 6. do 30. září 2017 probíhal sběr anketních lístků, jejichž prostřednistvím mohli občané vyjádřit svůj názor: Zastupitelstvo obce Klokočná dne 6. září 2017 prezentovalo pracovní verzi územní studie veřejných prostranství Klokočná. Na Obci jsou vyvěšeny velkoformátové tisky s danou pracovní verzí - poster 1, poster 2 a poster 3.
Anketní lístky jsou postupně zpracovávány. Se zaslanými odpověďmi se můžete seznámit na stránkách viz výše.
Kotlíkové dotace
Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů.Více informací najdete na stránkách Krajského úřadu SK
Zasílání informačních zpráv od OÚ Klokočná
Chcete být lépe a rychleji informováni o aktuálním dění v obci (např. kulturní a sportovní události), novinkách obecního úřadu (např. veřejná zasedání, komunální odpad), náhlých a mimořádných situacích (poruchy vodovodního řadu, šetření vodou apod.)? Máte-li zájem, sdělte, prosím, své telefonní číslo a/nebo emailovou adresu na příslušném formuláři buď osobně v úředních hodinách na obecním úřadě nebo emailem na adresu: obec@klokocna.eu.
Poplatky za popelnice na rok 2017 lze uhradit v pokladních hodinách každou středu od 19:00.
Svoz 1 x týden  2 200,- Kč
Svoz 1 x 14 dní  1 510,- Kč
Svoz 1 x měsíc  1 050,- Kč
Svoz sezónní  1 895,- Kč
pozn. Stará známka z roku 2015 platí do konce února 2016.
Turistické informační centrum v Mnichovicích poskytuje občanům Mnichovic a přilehlých obcí některé služby MÚ Mnichovice i v sobotu a zajišťuje pečovatelské služby.
Klokočná je jednou z nejvýše položených obcí v kraji, ze které je nádherný výhled do okolí. Díky minimální dotčenosti moderní výstavbou si zachovala stále ještě vesnický ráz.
Ze severu je lemována rozsáhlými lesy, které v létě poskytují rozličné možnosti pro pěší, jezdce na koních i cyklisty a v zimě pro běžkaře. Na východ, přes Vysoký les, mezi Svojeticemi, Struhařovem, Černými Voděrady a Jevany, se rozkládají Voděradské bučiny, kde se můžete toulat rozsáhlou chráněnou přírodní rezervací. A vydáte-li se na jih, otevře se vám nádherný pohled na Čerčanský chlum a celé Posázaví a bude-li dobrá viditelnost, dohlédnete až na Blaník.
Kalendář akcí v Klokočné a okolí