Obsah

Vnitřní předpisy obce

 

Řád veřejného pohřebiště obce Klokočná


Směrnice č. 4/2015 - Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce klokočná


Směrnice č. 3/2015 Odepisování dlouhodobého majetku

Směrnice č. 2/2015 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 1/2015 Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Jednací řád zastupitelstva obce Klokočná

Organizační řád zastupitelstva obce Klokočná

Plán údržby a úklidu obce.