Obsah

Zastupitelstvo obce


Složení obecního zastupitelstva

Starosta:                 Ing. Miloslav Rovný
                                    starosta@klokocna.eu

1. místostarosta: Petr Prokýšek
                                   prokysek@klokocna.eu

2. místostarosta: Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D.
                                   habrmanova@klokocna.eu

Členové

 • František Bašta
 • Jan Malý
 • Mgr. František Bártek
 • Martin Pávek


Složení výborů a komisí zastupitelstva

Finanční výbor

 • Jan Malý – předseda
 • Markéta Kallmünzerová – člen
 • Ing. Jiří Nový – člen

Kontrolní výbor

 • Mgr. František Bártek – předseda
 • Ing. Pavel Kobera – člen
 • Michal Mládek – člen
 • Franišek Mládek – člen
 • Petra Hofmanová – člen

Stavební komise

 • Ing. Miloslav Rovný – předseda
 • Ing. Arch. Tomáš Bezpalec – člen
 • Ing. Čeněk Kadlec - člen
 • Zdeněk Kuchař - člen
 • Jan Malý - člen

Kulturní a sociální komise

 • Jan Malý – předseda
 • Veronika Kamarytová – člen
 • Ing. Michaela Poncarová – člen

Komise životního prostředí

 • František Bašta – předseda
 • Radek Hofman – člen
 • Daniel Poncar – člen


Ke stažení: Matice odpovědností

                       Krizová karta obce