Obsah

Zastupitelstvo obce


Složení obecního zastupitelstva

Starosta:                Ing. Miloslav Rovný
                                   starosta@klokocna.eu

Místostarosta:     Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D.
                                   habrmanova@klokocna.eu

Členové:                 Ing. Tomáš Bezpalec

                                   Tomáš Indra

                                   Ing. Pavel Kobera

                                   Jan Malý

                                   Ing. Michaela Poncarová

Složení výborů a komisí zastupitelstva:

Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

Stavební komise:

Kulturní a sociální komise:

Komise životního prostředí:


Ke stažení: Matice odpovědností

                       Krizová karta obce