Obsah

VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI KLOKOČNÁ

Typ: ostatní
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší a zajištění bezbariérového přístupu části obce s pozitivním vlivem na životní prostředí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropský fond pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu
8. výzva MAS Říčansko – IROP

logo             

logo 

VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI KLOKOČNÁ

Popis projektu:

Předmětem projektu je výstavba nových chodníků na trase podél silnice III/11315, která protíná obec Klokočnou od jihozápadu k severovýchodu, a prochází centrem obce. Komunikace prochází obytným územím, tvořeným parkovými úpravami a rodinnými domy se zahradami a je nejfrekventovanější částí obce. Z důvodu absence chodníků v řešeném úseku jsou některých částí obce velmi těžko dostupné pěšky. Chodci jsou tak nuceni k přesunu využívat komunikaci, čímž ohrožují svoji bezpečnost a bezpečnost účastníků silniční dopravy. Současný stav zároveň neumožňuje bezbariérový pohyb chodců a bezbariérový přístup k zastávce MHD. Požadavek na výstavbu chodníků je vyvolán požadavkem na zvýšení bezpečnosti chodců v daném území.

Cíle projektu:
- Zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší
- Lepší dostupnost částí obce pro pěší (práce, služby)
- Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu
- Zlepšení přístupu k zastávce veřejné hromadné dopravy
- Snížení zátěže životního prostředí

Výsledky projektu:

Stavební práce byly zahájeny ve druhé polovině srpna 2020 a v prosinci 2020 byly úspěšně ukončeny. Dne 14. 1. 2021 Obecní úřad Klokočná obdržel kolaudační souhlas z MÚ Říčany s užíváním chodníků.  Realizací projektu byl splněn cíl projektu. 

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropský fond pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu 8. výzva MAS Říčansko – IROP.

ChodníkyChodníky

foto

 

 

 

 


Příloha

Vytvořeno: 4. 8. 2020
Poslední aktualizace: 1. 3. 2021 13:48
Autor: Správce Webu