Obsah

Vnitřní předpisy obce

Řád veřejného pohřebiště obce Klokočná Zde ke stažení

Provozní řád sběrného místa obce Klokočná Zde ke stažení

Směrnice obce Klokočná č. 2/2023 - Zřizování věcných břemen Zde ke stažení

Směrnice obce Klokočná č. 1/2023 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zde ke stažení

NAŘÍZENÍ OBCE KLOKOČNÁ č. 1/2023, kterým se stanovuje cena nájemného z pozemků pro hrobová místa Zde ke stažení

NAŘÍZENÍ OBCE KLOKOČNÁ č. 1/2020, kterým se stanovuje cena nájemného z pozemků pro hrobová místa a za služby související s nájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti obce Klokočná Zde ke stažení

NAŘÍZENÍ OBCE KLOKOČNÁ č. 2/2020, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu Zde ke stažení 

Směrnice č. 2/2018 - O určení pravomoci starosty k schvalování rozpočtových opatření

Směrnice č. 4/2015 - Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce klokočná

Směrnice č. 3/2015 Odepisování dlouhodobého majetku

Směrnice č. 2/2015 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 1/2015 Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Jednací řád zastupitelstva obce Klokočná 

Organizační řád zastupitelstva obce Klokočná

Spisový řád zastupitelstva obce Klokočná

Plán údržby a úklidu obce.