Obsah

Vnitřní předpisy obce

NAŘÍZENÍ OBCE KLOKOČNÁ č. 1/2020, kterým se stanovuje cena nájemného z pozemků pro hrobová místa a za služby související s nájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti obce Klokočná Zde ke stažení

NAŘÍZENÍ OBCE KLOKOČNÁ č. 2/2020, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu Zde ke stažení

CENÍK DŘEVA URČENÉHO K PRODEJI  OBČANŮM OBCE KLOKOČNÁ PRO ROK 2020 Zde ke stažení

Řád pro pohřebiště v Klokočné zde ke stažení

Směrnice č. 2/2018 - O určení pravomoci starosty k schvalování rozpočtových opatření

Směrnice č. 1/2018Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 4/2015 - Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce klokočná

Směrnice č. 3/2015 Odepisování dlouhodobého majetku

Směrnice č. 2/2015 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 1/2015 Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Jednací řád zastupitelstva obce Klokočná 

Organizační řád zastupitelstva obce Klokočná

Spisový řád zastupitelstva obce Klokočná

Plán údržby a úklidu obce.