Obsah

Adoptuj lavičku


Slavnostní akt odhalení pomníku obětem 2. světové války k 70. výročí ukončení války je též vhodný okamžik i k propojení s dalšími akcemi "otvírání".

 • otvírat = odhalovat budeme pomník
 • otvírat budeme zrekonstruovaný obecní úřad
 • otvírat budeme veřejná prostranství Slavnostní akt odhalení pomníku bude probíhat pod záštitou hejtmana Středočeského kraje, který bude i památník odhalovat. Zváni jsou rovněž představitelé zastupitelských úřadů Francie, Polska, Ruské federace, Slovenské republiky, Spojených států amerických, Spolkové republiky Německo a Velké Británie. Akce se zúčastní rovněž zástupci veřejného života z politické, akademické, kulturní, mediální a podnikatelské sféry, občané Klokočné a okolních obcí. Jedná se o jediný nový pomník v Evropě, který se k tomuto významnému výročí bude odhalovat.

Dokončení rozsáhlé rekonstrukce obecního úřadu se časově s touto událostí setkává. Z původně havarijního stavu se podařilo stavebně upravit budovu do takového stavu, že odpovídá standardu současných administrativních budov malého rozsahu a její životnost se prodlouží o další desítky let. Účastníkům slavnostního aktu, ale zejména občanům obce, bude po slavnostním aktu umožněno si veškeré prostory OÚ prohlédnout - den otevřených dveří.

Jedním z volebních záměrů současného zastupitelstva bylo i oživení a zvýšení užitnosti veřejných prostranství v obci Klokočná. Tento dlouhodobý proces budeme zahajovat jednak otevřením/spojením pozemku obecního úřadu s návsí a dále osazováním nových laviček. K tomu připravujeme akci "Adoptuj lavičku".

Ta spočívá v tom, že obecní úřad ve spolupráci s architektem Tomášem Bezpalcem vytipoval na veřejných prostranstvích obce Klokočná vhodná místa pro instalaci nových laviček a i jejich typ. Obecní úřad tyto lavičky pořídí. Zájemci/dárci, tj. občané, případně skupinka občanů, ale mohou to být i návštěvníci obce, či různé právní subjekty uzavřou s obcí darovací smlouvu a následně uhradí na její účet cenu 5.000,- Kč (vzhledem k tomu, že má obec transparentní účet, lze všechny tato operace jednoduše sledovat). Také si mohou vybrat "svoji" lavičku (z doposud volných).

Za tuto cenu dárce „získá“ (adoptuje) lavičku, včetně jejího zabezpečení proti krádeži a kovovou destičku umístěnou na přední straně opěradla, na které bude vyryt text dle jeho přání (věnování, iniciály dárce, apod.)

Tři nejvíce exponované lavičky před budovou obecního úřadu budou vyhrazeny pro VIP dárce, případně na ně bude uspořádána dražba.

Vítáme i drobné dárce, kteří přispějí libovolnou částkou, která bude použita na pokrytí nákladů spojených s nákupem a instalací laviček. Takto „pořízené“ lavičky budou označeny destičkou s textem „Občané sobě“.

Vyzýváme zdvořile všechny zájemce o „adopci“ lavičky, aby projevili svůj zájem na adresu obec@klokocna.eu, nebo starosta@klokocna.eu.

Až doposud se k adpoci lavíčky přihlásili:

 • manželé Jiřina a Miloslav Rovní
 • paní Dagmar Rovná
 • paní prof. PhDr. Lenka Rovná, Csc.
 • manželé Květa a Jisef Šindelářovi
 • firma EBM – Expert Building Management, s.r.o
 • pan Tomáš Indra
 • rodina Mládkova
 • pan Radek Hofman
 • pan Miroslav Kukla
 • pan Ing. Pavel Kobera
 • paní Daniela von Bethlenfalvy a paní Monika Abbott
 • pan Tomáš Daniel
 • paní Michaela Flenerová
 • pan Radek Skřivánek
 • pan René Freissl

Mnozí z výše uvedených již svůj dar převedli na transparentní účet obce Klokočná.

Plánované rozmístění laviček je k nahlédnutí zde. Na pozice označené modře jsou již umístěné, nebo budou přemístěny lavičky, které původně vyráběl pan M. Tesárek (typ MT), které lze zabetonováním lépe zabezpečit proti krádeži.

Lavička