Obsah

Zastupitelstvo obce


Složení obecního zastupitelstva

Starosta:                Ing. Miloslav Rovný
                                   starosta@klokocna.eu

Místostarosta:     Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D.
                                   habrmanova@klokocna.eu

Členové:                 Ing. arch. Tomáš Bezpalec

                                   Tomáš Indra

                                   Ing. Pavel Kobera

                                   Jan Malý

                                   Ing. Michaela Poncarová

 

Složení výborů a komisí zastupitelstva:

Finanční výbor:    Ing. Pavel Kobera (předseda)

                    Michal Mládek 

                    Jan Vážný

Kontrolní výbor:  Ing. Pavel Kobera (předseda)

                    Martin Pumera 

                    Petra Hofmanová

Stavební komise: Ing. arch. Tomáš Bezpalec (předseda)

                                    Zdeněk Kuchař

                                    Čeněk Kadlec

Kulturní a sociální komise: 

                                   Jan Malý (předseda)

                                     Ing. Michaela Poncarová

                                     Veronika Kamarytová

Komise životního prostředí: 

                                     Tomáš Indra (předseda)

                                     Daniel Poncar

                                     Radek Hofman

                                     František Bašta


Ke stažení:              Krizová karta obce