Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Žádost o informaci z 14. 10. 2021 Zde ke stažení

Odpověď na žádost o informaci z 14. 10. 2021 Zde ke staženíZde ke stažení

 

Žádost o informaci z 2. 12. 2021 Zde ke stažení

Odpověď na žádost o informaci z 2. 12. 2021 Zde ke stažení