Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

Žádost o informaci z 13. 09. 2022 Zde ke stažení

Odpověď na žádost o informaci z 27. 09. 2022 Zde ke stažení

včetně příloh:

KSUS_OŽP_Oznámení záměru_Sanace a rekultivace kamenolomu Všestary

Darovací smlouva_Kámen Zbraslav

DOC060519-001

PL_Všestary_final

 

Žádost o informaci z 23. 06. 2022 Zde ke stažení

Odpověď na žádost o informaci z 7. 07. 2022 Zde ke stažení

včetně přílohy:

Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby

 

Žádost o informaci z 17. 05. 2022 Zde ke stažení

Odpověď na žádost o informaci z 31. 05. 2022 Zde ke stažení

 

Žádost o informaci z 27. 04. 2022 Zde ke stažení

Odpověď na žádost o informaci z 27. 04. 2022 Zde ke stažení

 

Žádost o informaci z 25. 04. 2022 Zde ke stažení

Odpověď na žádost o informaci z 25. 04. 2022 Zde ke stažení

 

Žádost o informaci z 20. 04. 2022 Zde ke stažení

Odpověď na žádost o informaci z 20. 04. 2022 Zde ke stažení

 

Žádost o informaci z 14. 10. 2021 Zde ke stažení

Odpověď na žádost o informaci z 14. 10. 2021 Zde ke staženíZde ke stažení

 

Žádost o informaci z 2. 12. 2021 Zde ke stažení

Odpověď na žádost o informaci z 2. 12. 2021 Zde ke stažení

 

Žádost o informaci z 9. 3. 2022 Zde ke stažení

Odpověď na žádost o informaci z 9. 3. 2022 Zde ke stažení