Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2021 po schválení

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 Zde ke stažení

Schválený Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2021 Zde ke stažení

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN 2-12 Zde ke stažení

Výkaz zisku a ztráty Zde ke stažení

Rozvaha Zde ke stažení

Příloha Zde ke stažení

Vyvěšeno: 26. 5. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět