Obsah

Zpět

VÝZVA - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - „Rampa pro pěší“ v obci Klokočná

 

Obec Klokočná, jako zadavatel, tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce – zhotovení stavby „Rampa pro pěší“ v obci Klokočná, dle přiložené Výzvy k předložení nabídek do výběrového řízení, vč. jejích příloh.

Výzva – zadávací podmínky jsou ke stažení zde:

Výzva k předložení nabídek

Návrh Smlouvy o dílo - vzor

Slepý rozpočet

Krycí list nabídky - formulář

Technická zpráva

Výkaz výměr

C1. Situační výkres širších vztahů

C2. Situace komunikace

C4. Katastrální situační výkres

D1.1. Vzorové řezy

D2.1 Zábradlí

D2.2 Příčné řezy

 

Vyvěšeno: 3. 5. 2022

Datum sejmutí: 20. 5. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět