Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 2 a Změny č. 3 ÚP Klokočná

 

Oznámení o vydání Změny č. 2 a Změny č. 3 ÚP Klokočná - Město Říčany

Oznámení o vydání Změny č. 2 a Změny č. 3 ÚP Klokočná - Obec Klokočná

Úplné znění po vydání ZM2_ZM3_TEXT

Úplné znění po vydání ZM2_ZM3_Výkres základního členění území

Úplné znění po vydání ZM2_ZM3_Hlavní výkres

Úplné znění po vydání ZM2_ZM3_Hlavní výkres - technická infrastruktura

Úplné znění po vydání ZM2_ZM3_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Úplné znění po vydání ZM2_ZM3_Koordinační výkres

ZM3_00_ÚP_OOP Změna č. 3

ZM2_00_ÚP_Klokočná_OOP Změna č. 2

ZM2_00_ÚP_Klokočná_TEXT

ZM3_00_ÚP_Klokočná_TEXT

ZM3_05_ÚP_Příloha_Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek

ZM2_05_ÚP_Klokočná_Příloha_Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek

ZM3_01_ÚP Klokočná_Výkres základního členění území_legenda

ZM3_01_ÚP Klokočná_Výkres základního členění území_výřez

ZM3_02_ÚP Klokočná_Hlavní výkres_legenda

ZM3_03_ÚP Klokočná_Koordinační výkres_legenda

ZM3_03_ÚP Klokočná_Koordinační výkres_výřez

ZM3_02_ÚP Klokočná_Hlavní výkres_výřez

ZM2_01_ÚP Klokočná_Výkres základního členění území_LEGENDA

ZM2_01_ÚP Klokočná_Výkres základního členění území_výřez

ZM2_02_ÚP Klokočná_Hlavní výkres_výřez

ZM2_02_ÚP Klokočná_Hlavní výkres_výřez_LEGENDA

ZM2_03_ÚP Klokočná_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

ZM2_03_ÚP Klokočná_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací_výřez_LEGENDA

ZM2_04_ÚP Klokočná_Koordinační výkres

ZM2_04_ÚP Klokočná_Koordinační výkres_LEGENDA

ZM2_05_ÚP Klokočná_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

ZM2_05_ÚP Klokočná_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_LEGENDA

 

 

Vyvěšeno: 14. 6. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět