Obsah

Zpět

Usnesení - zařazení pozemních komunikací

 

Obecní úřad obce Klokočná při výkonu působnosti místně příslušného silničního správního úřadu podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto: Zde ke stažení

Vyvěšeno: 2. 8. 2022

Datum sejmutí: 18. 8. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět