Obsah

Zpět

SBĚRNÝ DVŮR KLOKOČNÁ - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

Obec Klokočná, jako zadavatel, Vám tímto velice děkuje za podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce – zhotovení stavby „Sběrný dvůr Klokočná“.

Současně Vás informuje, že vítězem tohoto výběrového řízení se stala společnost  – Jana Líznerová IČ 49536397. Tato společnost s nabídkovou cenou 1,570.246 Kč (vč. DPH) a dobou plnění 73 dnů získala 82,74 vážených bodů a umístila se tak na 1. místě. Hodnocení nabídek – Zde ke stažení.

Výzva k předložení nabídek - Zde ke stažení

Krycí list nabídky - formulář - Zde ke stažení

Návrh Smlouvy o dílo - vzor - Zde ke stažení

Slepý rozpočet - Zde ke stažení

Zadávací projektová dokumetace - Zde ke stažení

Vyvěšeno: 19. 5. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět