Obsah

Zpět

Rozhodnutí OÚ Klokočná - Zařazení pozemních komunikací do kategorie a třídy

 

Obecní úřad obce Klokočná, jako místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o žádosti obce Klokočná, Klokočná 61, 251 64 Mnichovice, ze dne 1. 8. 2022 o zařazení pozemních komunikací do kategorie a třídy, podle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších před-pisů (dále jen „správní řád“) a § 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích taktoZde ke stažení

Vyvěšeno: 5. 9. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět