Obsah

Zpět

NOVÉ CENTRALIZOVANÉ SBĚRNÉ MÍSTO ODPADU KLOKOČNÁ

 

Vážení občané,

od začátku září bude nově zprovozněno centralizované sběrné místo pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, jedlých olejů a tuků. Současně zde budou pro chataře umístěny černé kontejnery na směsný odpad a stávající velkoobjemové kontejnery na biologický odpad.

Nové centralizované sběrné místo naleznete vedle fotbalového hřiště u lesa na pozemku parc. č. 322/39.

Současná sběrná hnízda na oddělené soustřeďování komunálního odpadu na dolní a horní návsi v obci budou zrušena.

Na nové centralizované sběrné místo nelze ukládat velkoobjemový a nebezpečný odpad, pro tento odpad, bude určen na sběrném místě zvláštní svoz 2krát ročně. V předstihu bude svoz inzerován na internetových stránkách obce a vyhlašován místním rozhlasem.

V případě zájmu bude pro starší občany obce zdarma připravena možnost separovaného, pytlového svozu odpadu pouze typu: plast a papír. Tyto odpady občané vytřídí, umístí do pytlů o objemu 85 l, které lze za poplatek 5 Kč/kus zakoupit na obecním úřadě, a jednou za 14 dnů (v den svozu bioodpadu – pondělí ráno) dají před svůj dům. Pytle budou následně svezeny pracovníkem obce. Do žlutého pytle se třídí plast, do modrého pytle papír. Pytle s odpady musí být řádně zavázány. Prosíme občany o nahlášení požadavku pro využití této možnosti obecnímu úřadu.

Sběrné místo bude monitorováno obecním kamerovým systémem.

Děkujeme, že třídíte!

Obecní úřad Klokočná

Vyvěšeno: 12. 8. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět