Obsah

Zpět

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálního území v územní působnosti obce Klokočná. Data byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Zde ke stažení

Vyvěšeno: 13. 9. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět