Obsah

Kanalizace a ČOV Klokočná

Typ: ostatní
Po mnoha letech přípravných prací jsme se posunuli k vlastní realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Klokočná“. Obec doposud neřešila tak náročný a nákladný projekt. Jeho vybudování zásadně přispěje ke zkvalitnění života v obci a ke zlepšení životního prostředí.

Vážení občané,

po mnoha letech přípravných projektových a inženýringových prací jsme se posunuli až k vlastní realizaci projekt „Kanalizace a čistírna odpadních vod Klokočná“.

Ve své historii obec doposud neřešila tak náročný a nákladný projekt. Jeho vybudování ale zásadně přispěje ke zkvalitnění života v Klokočné, a ke zlepšení životního prostředí.

Jako každá stavba bude i tento projekt v průběhu výstavby přinášet mnohá nepříznivá omezení života obce, zejména pro nás občany. Stavební práce budou zahájeny 6. 4. 2021 a celých 16 měsíců až do 31. 8. 2022 budeme žít uprostřed staveniště se všemi z toho plynoucími negativními vlivy. Krom stavebního ruchu, pohybu těžké mechanizace, nákladních vozidel, pracovníků zhotovitele, prašnosti, bláta, ,… to budou hlavně výrazná dopravní omezení.

Budou období, kdy ke svým nemovitostem nebudete mít možnost přijet svým vozidlem. Vzhledem k tomu, jak je naše obec situačně dopravně řešena, jaké máme velké množství „slepých“ komunikací bez možnosti objetí uzavřené části komunikace, bude přístup umožněn jen pěšky. Tato období se budeme se zhotovitelem snažit maximálně minimalizovat, ale úplně je eliminovat nelze.

Nejvíce bude omezen provoz na státní silnici. V ní od kořenové čistírny odpadních vod v jižním okraji obce až po rovinu u vjezdu na horní náves povede páteřní stoka „A“. Pokračovat bude stoka „B“, která se následně bude stáčet ze státní silnice, mezi obytnou výstavbou na severo-východním okraji obce, k lesu, pod hřištěm až k čerpací stanici.

Výstavba těchto dvou stok ovlivní dopravní obslužnost obce. Již se zahájením stavby bude průjezd obcí z jihu (od Menčic) uzavřen. Příjezd bude možný pouze ze severu od Svojetic. Postup prací bude „proti vodě“, tzn. od ČOV směrem nahoru. S postupem prací se budou uzávěry posouvat. V červenci, když se „potká“ realizace stok „A“ a „B“ bude cca na 6 týdnů přerušena hromadná autobusová doprava. Ta bude končit ve Svojeticích. V současnosti hledáme řešení nejnutnější náhradní dopravy mezi Klokočnou a navazující autobusovou dopravou ve Svojeticích. Jedná se o „prázdninový“ měsíc, tak odpadá doprava školáků.

Při sestavování harmonogramu realizace prací jsme uvažovali, že s prováděnou částí páteřních stok se budou vždy provádět i odbočky větví vedlejších stok. Na ty se pak v dalším postupu naváže s výstavbou té samostatné vedlejší stoky (už mimo silnici), včetně veřejných částí kanalizačních přípojek (po hranice soukromých pozemků). Soukromé části přípojek se budou provádět až na úplný závěr stavby, kdy bude v provozu ČOV. Po provedení určité části stoky bude povrch komunikace provizorně uzavřen asfaltovým povrchem. V úplném závěru stavby v roce 2022 se tyto provizorní povrchy odstraní a provedou se definitivní asfaltové povrchy. V harmonogramu zatím uvažujeme se zimní přestávkou. V případě příznivých klimatických podmínek však budou stavební práce pokračovat. O postupu prací a zejména o plánovaných uzávěrách vás budeme pravidelně informovat.

obec-1/kanalizace-a-cov-klokocna/

Bude to opravdu pro nás všechny velice náročné období. Žádám vás proto všechny o maximální pochopení vznikajících situací o vstřícnost, podporu a respektování pokynů pracovníků stavby.

V případě potřeby řešení nestandardních situací nás můžete kontaktovat (viz přiložené kontakty) a určitě se budeme snažit najít oboustranně vyhovující řešení.

S přáním všeho dobrého

Miloslav Rovný

Zde ke stažení


Vytvořeno: 11. 3. 2021
Poslední aktualizace: 11. 3. 2021 19:29
Autor: Správce Webu