Obsah

Veřejné vyhlášky a nařízení

Rok 2018

Obecně závazná vyhláška Obce Klokočná č. 1/2018 ​​​​​​​

Obecně závazná vyhláška Obce Klokočná č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška Obce Klokočná č. 1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klokočná 

2018.09.27. - OZV_1_2018_systém shromažďování odpadu.pdf Staženo: 229x | 20.12.2018

Obecně závazná vyhláška Obce Klokočná č. 2/2018

Obecně závazná vyhláška Obce Klokočná č. 2/2018, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území obce Klokočná

2018.12.19. - OZV č_2_2018_Poplatky za KO.pdf Staženo: 216x | 20.12.2018

Rok 2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Požární řád obce Klokočná ze dne 20. 9. 2017

2017_09_26_OZV_1_2017_pozarni_rad.pdf Staženo: 268x | 20.09.2017

Rok 2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klokočná ze dne 23. 3. 2016

2016_03_23_OZV_c_1_2016.pdf Staženo: 292x | 23.03.2016

Rok 2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klokočná ze dne 28. 1. 2015

2015_01_28_OZV_c_1_2015.pdf Staženo: 234x | 28.01.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území obce Klokočná ze dne 28. 1. 2015

2015_01_28_OZV_c_2_2015.pdf Staženo: 236x | 28.01.2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klokočná ze dne 25. 2. 2015

2015_02_25_OZV_c_3_2015.pdf Staženo: 231x | 25.02.2015

Rok 2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy v obci Mukařov ze dne 17. 12. 2014

OZV_c_1_2014_skolsky_obvod_Mukarov.pdf Staženo: 182x | 17.12.2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014

kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy v obci Světice ze dne 17. 12. 2014

OZV_c_2_2014_skolsky_obvod_Svetice.pdf Staženo: 205x | 17.12.2014

Rok 2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

o systému komunitního kompostování ze dne 31. 8. 2011

vyhlaska_1105.pdf Staženo: 148x | 31.08.2011

Směrnice obce Klokočná č. 2/2011

o zajišťování realizace vodovodních řadů, na které nejsou poskytnuty finanční dotace, a realizace na ně připojovaných vodovodních přípojek

smernice_1102.pdf Staženo: 182x | 21.02.2011

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011

o místních poplatcích ze dne 11.5.2011

vyhlaska_1104a.pdf Staženo: 192x | 11.05.2011

Příloha č. 1

Obecně závazná vyhláška obce Klokočná č.3/2011, ze dne 3.3.2011 byla zrušena.

vyhlaska_1104.pdf Staženo: 208x | 03.03.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 ze dne 3.3.2011

vyhlaska_1102.pdf Staženo: 192x | 03.03.2011

Směrnice obce Klokočná č. 1/2011

o zřizování věcných břemen a vydávání souhlasu s uložením inženýrských sítí (přípojek) na nemovitém majetku obce ze dne 2.3.2011

vyhlaska_1101.pdf Staženo: 210x | 02.03.2011

Rok 2009

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009

o místních poplatcích z 22.6.2009

vyhlaska_0904.pdf Staženo: 190x | 22.06.2009

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Klokočná z 23.2.2009

vyhlaska_0903.pdf Staženo: 186x | 23.02.2009

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009

kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Klokočná z 23.2.2009 Obecně závazná vyhláška obce Klokočná č.1/2009, ze dne 25.2.2008 byla zrušena

vyhlaska_0902.pdf Staženo: 156x | 23.02.2009

Rok 2008

Veřejná vyhláška

oznámení MěÚ Říčany o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu obce Klokočná. z 20.2.2008

vyhlaska_ricany_UP_080220.pdf Staženo: 179x | 20.02.2008

Stránka

  • 1