Obsah

Zpět

ZÁMĚR OBCE KLOKOČNÁ PRODAT pozemek parc. č. 352/1 a 94/10 v majetku obce

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na usnesení zastupitelstva obce Klokočná U-10-1/2018 z 31. 1. 2018 zveřejňujeme záměr obce Klokočná prodat pozemek parc. č. 352/1, k. ú. Klokočná, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 171 m2, a část pozemku parc. č. 94/9, k. ú. Klokočná, orná půda, dle geometrického plánu č. 378-32/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 94/10, k. ú. Klokočná, o výměře 1.298 m2, paní Janě Muranové za kupní cenu ve výši 200.000 Kč. zde ke stažení

Vyvěšeno: 7. 3. 2018

Datum sejmutí: 23. 3. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět