Obsah

Informace pro občany

Obec Mukařov vypisuje výběrové řízení na pracovníka komunálních služeb obce zde ke stažení

 

Obec Klokočná má uzavřenou Smlouvu o zabezpečení výkonu pečovatelské služby s Domem pečovatelské služby Senior v Říčanech.

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní nebo ambulantní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a které pomoc potřebují a potřebnou péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci.

Pomoc spočívá v udržení osobní hygieny, čistotě domácnosti, donášce obědů, obstarání nákupů a při dalších úkonech, se kterými člověk ve stáří potřebuje pomoci.  

Kontakt:

DPS SENIOR Říčany

Tel.: 323 604 244-7 (nepřetržitý 24 hod. provoz)

http://dps.ricany.cz/